Ing. Lenka Černá - projekční studio Zlín

Projekční a inženýrská činnost

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Nabízím zpracování: 

 • studie stavby 

a dále dle vyhlášky číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb:

 • dokumentaci pro vydání stavebního povolení
 • dokumentaci pro ohlášení stavby
 • dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
 • dokumentaci pro vydání územního souhlasu
 • dokumentaci pro vydání společného povolení
 • dokumentaci pro vydání společného souhlasu
 • dokumentaci pro změnu účelu užívání
 • dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením
 • dokumentaci pro provádění stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby 
 • dokumentace zjednodušená - pasport stavby
 • dokumentaci bouracích prací

 

přípojky inženýrských sítí

Zpracuji vám přípojky inženýrských sítí pro nové i stávající objekty vč. vnitřní instalace.

 • přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod)
 • vnitřní instalace (zdravotechnické instalace, plynové instalace a rozvody ústředního vytápění)

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Nejen v rámci zakázky zajišťuji projednání a vyřízení všech potřebných vyjádření dotčených orgánů a organizací za účelem získání správních rozhodnutí (stavební povolení, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, územní souhlas, dodatečné povolení stavby, změna stavby před jejím dokončením, změna účelu užívání, kolaudační rozhodnutí, ...). 

 

PORADENSKÁ ČINNOST

Potřebujete odborné prověření nemovitosti například před jejím koupi? Díky dlouholeté praxi ve stavebním oboru, vzdělání v oboru odhady nemovitých věcí a realitní činnosti nabízím poradenskou činnost, která může zabránit nečekaným výdajům na odstranění skrytých závad.